Privacybeleid

We gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met uw gegevens.

We gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met uw gegevens.

U schakelt ons in om u te helpen met uw computer, tablet of telefoon. Vaak bevatten deze apparaten veel persoonlijke informatie. Het kan zelfs zijn dat we per ongeluk of op uw verzoek uw wachtwoord zien. U kunt er dan op rekenen dat wij zeer vertrouwelijk met uw informatie omgaan.

Bij de selectie van onze medewerkers is betrouwbaarheid een vereiste. Daarnaast is in de contracten met onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring opgenomen: we mogen uw informatie niet delen met derden. U kunt ons dus vertrouwen.

Omdat we veel waarde hechten aan een duidelijk en transparant privacybeleid hebben we de volgende regels opgesteld. Deze regels komen we bindend met u overeen in onze algemene voorwaarden. Wij zijn dus verplicht daarnaar te handelen.

  1. Alleen die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening aan de klant te onderhouden en te verbeteren. U kunt hierbij denken aan uw adres, e-mailadres en telefoonnummer.
  2. Uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd.
  3. Alle overige gegevens die onze medewerkers onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld (waaronder documenten, e-mails, wachtwoorden, etc).

Als consument heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Deze gegevens sturen wij u uiterlijk twee weken na uw verzoek om inzage toe. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens aanpassen of verwijderen.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

 

Contactgegevens Uw Computerstudent